Втора Евангелска Петдесятна Църква гр. София е създадена в квартал Подуяне още през 1934г. Току-що повярвалият тогава Ангел Динов, заедно със своята съпруга и още няколко вярващи, започва редовни богослужения в своя дом, като той става и първия ръководител на новообразуваната църква.

През 1936г. Ангел Динов е ръкоположен за пастир, а църквата е приета за член на Съюза на Евангелските Петдесятни Църкви в България.

Поради бързото разрастване на църквата, много скоро първата квартира се оказва тясна и спешно се налага да се търси нов молитвен дом. И така за първите 15 години от своето съществуване, църквата непрекъснато нараства като седем пъти сменя местата за богослужения. За това време обществото достига до 50-60 човека, които, повярвали в спасителното име на Божия Син Исус Христос, предават духовен облик на църквата.

След идването на комунистическият режим в страната през 1944г. за църквата настъпват тежки времена. Дейността на църквата е ограничена изцяло само в рамките на сградата, като са забранени всякакви публични изяви. Много от вярващите са заплашени със затвор, или с принудително заселване. Други са уволнявани от работа, а по-младите от училищата.

На 17 декември 1948г. пастирът на църквата Ангел Динов е арестуван заедно с други пастири на различни евангелски църкви, но след горещите молитви на вярващите осем месеца по-късно той отново е на амвона сред своите братя и сестри.

Поради личното благовестие на отделните вярващи и наличието на Божията благодат, към църквата се прибавят много нови членове. Приобщават се и различни групи вярващи от други евангелски църкви в града. Към края на комунистическото управление църквата наброява около двеста члена.

След политическите промени в страната през 1989г. пред църквата ни се отварят нови възможности за служение и споделяне на Евангелието сред всички слоеве на обществото. Макар и без достатъчно опит, църквата ни като цяло и отделните вярващи към нея съдействат за разширяване границите на Божието царство в града ни.

Поради бързото нарастване на църквата, през 1992г. е извършено разширение на молитвения салон с нови 200 места, а през 2004г. с още 70 места. Сега молитвеният салон разполага с 500 седящи места.

За духовните нужди на църквата ни през 2001г. бяха извършени нови ръкоположения. Днес имаме 10 презвитери и 10 дякони, които заедно с пастира отговарят за духовното и материалното й състояние.

През месец юни 2004г. църквата ни отпразнува 70-годишен юбилей от своето основаване.
Бог да благославя църквата ни и през годините напред!

/През своята осемдесетгодишна история, църквата ни е имала трима пастири. Кратки биографии за тях са поместени отделно./

пастир Ангел Динов /1934-1976/  
пастир Тодор Енчев /1976-1990/  
пастир Румен  Борджиев от 1990  
   
Албум (Историята в снимки 1934-2014)